About the RHINE

The Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) study is a population-based longitudinal cohort from seven Northern European centres (Reykjavik in Iceland, Bergen in Norway, Umeå, Uppsala and Gothenburg in Sweden, Aarhus in Denmark and Tartu in Estonia) . The cohort was initially recruited as part of the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) I stage I (https://www.ecrhs.org/). Random population samples of men and women born 1945-73 completed postal questionnaires in 1990-1994 (RHINE I, n = 21 673 participants), 1999-2001 (RHINE II, n = 16 191 participants), 2010-12 (RHINE III, n = 13 142 participants) and 2020-23 (RHINE IV).

 

Velkommen til 30-års oppfølgingen av Lungehelseundersøkelsen!

Har du fått spørreskjemaer fra Lungehelseundersøkelsen i posten? Da er du en av de som har deltatt i Lungehelseundersøkelsen når den startet i 1990, og kanskje har du også vært med i oppfølgingsundersøkelsene som vi har gjort i 2000 og i 2010. Nå er tiden kommet for 30-års-oppfølgingen, og vi håper du som var med i begynnelsen vil være med videre!

Lungehelseundersøkelsen er den norske delen av den nord-europeiske studien Respiratory Health in Northern Europe (RHINE). Andre sentre som er med i tillegg til Bergen (oss) er Aarhus (Danmark); Gøteborg, Umeå og Uppsala (Sverige); Reykjavik (Island) og Tartu (Estland).

I de tidligere undersøkelsene har du fått papirskjema i posten som du skulle fylle ut og returnere til oss i en forhåndsfrankert konvolutt. Slik gjør vi det i denne runden også, men hvis du heller har lyst til å fylle ut spørreskjemaene på nett har du nå muligheten til det!

For å komme inn på undersøkelsen, klikker du på denne lenken: Lungehelseundersøkelsen

Da kommer du til et vindu som ser slik ut:

Teksten i vinduet er på engelsk, men når du taster inn koden som står på invitasjonen du har fått i posten (“Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet LUNGEHELSEUNDERSØKELSEN I BERGEN”), kommer du inn til de norske skjemaene i Lungehelseundersøkelsen.

På forhånd tusen takk for din deltakelse i 30-års-oppfølgingen av Lungehelseundersøkelsen. Sammen skaper vi kunnskap om lungehelse gjennom de ulike fasene i livet!

vennlig hilsen

Ane Johannessen